Tom van Doormaal
Delen op Facebook MySpace

Ontvangen cadeaus

Cadeau

Tom van Doormaal heeft nog geen cadeaus ontvangen

Een cadeau geven

 

De pagina van Tom van Doormaal

Recente activiteiten

Tom van Doormaal heeft gereageerd op blogbijdrage Interview met Hans Boutellier, directeur Verwey-Jonker Instituut, over De Improvisatiemaatschappij van Jan Dirven
"Het komt mij niet allemaal zo helder over, b.v de oproep om af te zien van institutionele logica. Hoe doe je dat? Maar de kern is dat het bestuurlijke handelen schaalgebonden is. Ik verwacht van het rijk dat het verhoudingen schept, de structuren…"
10 Nov 2014
Jan E van Dam vond Tom van Doormaal's blogpost De ambachtelijke kwaliteit van het bestuur leuk
23 Apr 2013
Tom van Doormaal posted a blog post

De ambachtelijke kwaliteit van het bestuur

 Met het politieke instinct van Hans Wiegel is nooit veel mis geweest. Toch is zijn suggestie opnieuw te gaan formeren een beetje raar. Onlangs, te gast bij Eva Jinek, deed hij het weer: het idee van een tussenformatie opwerpen. Het parlement heeft geformeerd, nadat het volk heeft gekozen. “Een vruchtbare samenwerking met beide kamers der Staten Generaal”  is niet nagestreefd. Daar komt veel politiek gedoe van.Rutte noemt het zoeken naar meerderheden welgemoed de normale democratische praktijk.…See More
20 Mrt 2013
Tom van Doormaal posted a blog post

Eindeloze discussie

 Op Sargasso.nl schreef ik over de benarde minister Blok, die problemen moet oplossen die al een halve eeuw bestaan. Hij is met een kaartenhuis-regeeraccoord op pad gestuurd. Het doet mij denken aan het laatste verhaal van Toonder over heer Bommel in een zompig moeras. Maar dat liep goed af.Verzelfstandiging en toezichtEnkele decennia geleden vonden we de overheid te groot. Organisaties konden het wel zelf, niet alles moest door de staat worden aangestuurd en gecontroleerd. Het zijn ook nu nog…See More
29 Jan 2013
Tom van Doormaal posted a blog post

OVER ONGELIJKHEID

Een betere spreiding van kennis, macht en inkomen wilden we vroeger. Maar Joop den Uyl is er niet meer. Volgens Zygmunt Bauman is de situatie paradoxaal: “Nooit waren we zo vrij. Nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld.” Daar zit iets in. Nu de SP de grootste partij dreigt te worden, komt de herinnering aan Den Uyl weer boven.Kent de PvdA nog bevlogen socialisten? Misschien dat Hans Spekman het tij wat kan keren, maar erg positief is het beeld niet, voor traditionele partijen als CDA en PvdA.…See More
15 Feb 2012
Tom van Doormaal posted a blog post

De mop van ICT

Vroeger zat de wereld overzichtelijk in elkaar. De openbaarheid was de dorpsomroeper, de krant, de roddel over de schutting. De overheid was georganiseerd, zoals door Kafka beschreven en door Weber voorgeschreven, met een toegewijd leger ambtenaren en een politiek verantwoordelijke aan de top. De mensen organiseerden zich door de krant, door pamfletten, door persoonlijke contacten via vergaderingen en demonstraties. Openbaarheid Dat land herinner ik me nog heel goed. De kunst van het stencillen…See More
13 Dec 2011
Jan Dirven heeft een reactie achtergelaten voor Tom van Doormaal
"Dag Tom, Welkom op deze site waar het gaat om tegenstellingen tussen de verticale hiërachische wereld van invloed en macht en de horizontaliserende samenleleving van vertrouwen en respect. Je blog is daar een voorbeeld van. Groet, Jan Dirven."
16 Nov 2011
Tom van Doormaal posted a blog post

De ondraaglijke lichtheid van de ideologie

Wat is er mis met de traditionele partijen?  Het CDA voerde de beschamende Mauro-passie op, de PvdA voorzitter vertrekt met een uithaal naar de fatsoenlijkste heer in het parlement. De kiezer beloonde het gedoe met afnemende steun.Maar er is hoop dat het weer eens ergens over gaat. De PvdA van Kok had de rode veren afgeschaft. Maar de socialisten lijken die wel terug te willen rn brgonnen het project “Van Waarde”: waarvoor zaten we ook al weer in de politiek? De TV vereist tegenwoordig een…See More
15 Nov 2011
Tom van Doormaal is nu lid van Horizontalisering.nl
15 Nov 2011

De ondraaglijke lichtheid van de ideologie

In mijn blog op Sargasso probeerde ik iets in de greep te krijgen dat lijkt op wat Wallage horizontalisering noemt: het onvermogen in de traditionele politieke partijen hun leemlagen te passeren en discussie te voeren over de dingen op een wijze die het maatschappelijk debat inspireert.

Wat is er mis met de traditionele partijen?  Het CDA voerde de beschamende Mauro-passie op, de PvdA voorzitter vertrekt met een uithaal naar de fatsoenlijkste heer in het parlement. De kiezer beloonde het gedoe met afnemende steun.

Maar er is hoop dat het weer eens ergens over gaat. De PvdA van Kok had de rode veren afgeschaft. Maar de socialisten lijken die wel terug te willen rn brgonnen het project “Van Waarde”: waarvoor zaten we ook al weer in de politiek? De TV vereist tegenwoordig een straathond als fractievoorzitter, die soundbites blaft. Maar het gaat over iets ingewikkelder thema’s.

Zo wordt het geld in onze zak voortdurend gegijzeld door de financiële markten (Wie zijn dat eigenlijk? Waren die er vroeger niet?), vloeien de miljarden naar onproductieve Grieken en straks ook naar corrupte en criminele Italianen.                                                                                                                                         Zo smelten de pensioenen  in rap tempo, door de zenuwen van de beleggers en het versleten monetaire beleidsinstrument van de lage rente. 

Zo stijgen de zorgkosten aanzienlijk sneller dan het BNP en bedenkt Schnabel als list dat ouderen voor de bekostiging van hun zorg hun huis maar moeten opeten.  En als ze geen huis hebben? 

Zo bereidt de Israëlische regering een nieuwe oorlog in het Midden Oosten voor, omdat Iran de bom ontwikkelt en Obama kan Israël niet remmen, omdat de AIPAC zijn herverkiezing dan blokkeert.

Stof genoeg, voor politiek debat. Waarom is de moderne ICT  niet doorgedrongen in onze politieke handelwijzen? De Arabische Lente kreeg er vleugels van, maar bij ons blijft het vooralsnog bij tentenkampjes met geïnspireerde halve dwazen.  In de paarse periode kon de PvdA wel zonder “rode veren”.  Maar de Wiardi Beckmannstichting bedacht dat het ideologisch gedachtengoed maar eens moest worden opgepoetst. Helpt dat dan wellicht?

Maar neen: volgens de NRC krijgt een sociaal democrate in Utrecht vlekken in haar nek, als ze het woord  ‘nieuw’ of ‘vernieuwd’ hoort; daarop kreeg zij bijval. Ik moet u nu bekennen dat ik ook sociaal democraat ben; maar mijn tenen staan krom van schaamte. Niet over de vlekken van mijn partijgenote, want iedereen heeft het recht om uit te glijden of domme dingen te zeggen. Ook hooggeleerde partijgenoten als Maarten van Rossem hebben dat recht, geen straathond en zijn one-liners vallen over het algemeen wel in de smaak. Neen, mijn schaamte geldt de kwaliteit van het openbaar debat.  De NRC slaagde er niet in enig inzicht van betekenis vast te leggen.

Ook in Nijmegen was zo’n Van Waarde-debat, waar door de Gelderlander ruim verslag van werd gedaan, alsof het een keerpunt in de nationale politiek was, een dageraad van nieuw politiek denken. Daar was  ik bij. Ik heb ruim 135 partijgenoten gezien, die een tamelijk fletse middag met elkaar babbelden over oppervlakkige stellingen over bestuurlijke probleempjes. De PvdA is een mentale soortgenoot van het CDA; “we rule this country”.  De kiezer is helaas even de weg kwijt, maar dat komt weer goed, als we het wat beter uitleggen en Wilders aanpakken. Ik geloof dat het een slagje anders ligt.

Hoe gaat zo’n debat? Omdat ik grote zorgen heb over de ontwikkelingen in Europa tekende ik in op dit thema. Je kon ook discussie voeren over het ontslagrecht, buurtveiligheid, integratie of gezondheidszorg.  Een merkwaardig lijstje, denkend aan het Midden Oosten, de vleugellamme Obama, de regulering van de financiële sector, de pensioenen, de werkgelegenheid, de mondiale concurrentie, de gevolgen daarvan voor arbeidsmarkt, onderwijs, etc. Maar ik was blij  dat het ergens over ging, overwon mijn weerzin tegen congressen en stortte mij in de discussie over Europa.

De inleiding ging nog: de voorzitter meldde dat Nijmegen vol winkelende mensen liep, op een mooie nazomerdag en dat zij geen interesse hadden in de politiek. Ik  interrumpeerde dat ze toch wel de euro met ons gemeen hadden, hetgeen enig gegniffel opleverde, terwijl het toch eigenlijk serieus bedoeld was. Maar sprak de inleider: ‘in de EU ontbreken de politieke en fiscale integratie’. Vervolgens werd de stelling geselecteerd waarover meningsverschil bestond: een gemeenschappelijke lijsttrekker voor alle sociaal democraten.

Na enig gekeuvel, kreeg ik de kans: “de inleider gaf net de twee weeffouten van de Europese integratie aan: geen politieke integratie en geen fiscale. Dat zijn de clichés waarover iedereen het wel eens is. Waarom praat niemand daarover? Elke dag zien we de misere van Griekenland op TV, zorgen over de miljarden en de aanvallen van de financiële markten, maar over de weeffouten praat niemand. Ook wij weer niet: kan iemand uitleggen waarom niet? Een gezamenlijke lijsttrekker is een onzinthema.”  Dat gaf wel een beetje opschudding, maar de discussie verliep al snel naar de volgende stelling: “de loonontwikkeling in de verschillende landen moet op elkaar worden afgestemd”. Ik had daar moeite mee: op zich is de convergentie tussen de lidstaten van belang, maar stem de lonen van Nederland en Slowakije eens even op elkaar af. Dat verraadt toch wel een beetje simplistisch wereldbeeld en overmatig  vertrouwen in het interventievermogen van de overheid.

Ik kreeg nog een kans en zei dat ik ‘méér overdracht van bevoegdheden aan Europa wilde, maar ook minder’. Een voormalig EU-parlementslid viel mij bij: het subsidiariteitsbeginsel was daarin leidend. Ik hoopte dat de discussie nu begon, maar hij eindigde op dit punt. Trichet had in zijn afscheidsrede ook het woord nog genoemd, zonder nadere specificaties. Misschien moeten we over het “S-woord” spreken als we het over globale en specifieke bevoegdheden hebben? Ik moet de eerste tegenstander van het subsidiariteitsbeginsel nog tegen komen.

De lezer raadt het al: bij de finale rapportage kwam niets van deze discussie terug. Ik had ook wel bij een andere subgroep kunnen zitten. Iedereen was in zijn nopjes, Job Cohen spoorde de “linkse vernieuwers” nog wat aan en meldde hoe belangrijk hij inhoudelijke reflectie vond.

Toen ik verslag uitbracht aan mijn lokale fractievoorzitter, zei die: “Wat je eigenlijk vertelt, is dat wij niet in staat zijn een fatsoenlijk debat  met elkaar te voeren over wat ons beweegt; klopt dat?” Ik moest na enig nadenken bekennen dat dat precies de reden was, waarom ik er geen energie had opgedaan. En dat terwijl de aanwezigen buitengewoon veel kwaliteit, ervaring en niveau hadden ingebracht. Het kan moeilijk erger.

 

De blog van Tom van Doormaal

De ambachtelijke kwaliteit van het bestuur

Geplaatst op 20 Maart 2013 om 14.47 0 Opmerkingen

 

Met het politieke instinct van Hans Wiegel is nooit veel mis geweest. Toch is zijn suggestie opnieuw te gaan formeren een beetje raar. Onlangs, te gast bij Eva Jinek, deed hij het weer: het idee van een tussenformatie opwerpen. Het parlement heeft geformeerd, nadat het volk heeft gekozen. “Een vruchtbare samenwerking met beide kamers der Staten Generaal”  is niet nagestreefd. Daar komt veel politiek gedoe van.

Rutte noemt het zoeken naar meerderheden welgemoed de…

Doorgaan

Eindeloze discussie

Geplaatst op 29 Januari 2013 om 12.56 0 Opmerkingen

 

Op Sargasso.nl schreef ik over de benarde minister Blok, die problemen moet oplossen die al een halve eeuw bestaan. Hij is met een kaartenhuis-regeeraccoord op pad gestuurd. Het doet mij denken aan het laatste verhaal van Toonder over heer Bommel in een zompig moeras. Maar dat liep goed af.

Verzelfstandiging en toezicht

Enkele decennia geleden vonden we de overheid te groot. Organisaties konden het wel zelf, niet alles moest door de staat worden…

Doorgaan

OVER ONGELIJKHEID

Geplaatst op 16 Februari 2012 om 20.30 0 Opmerkingen

Een betere spreiding van kennis, macht en inkomen wilden we vroeger. Maar Joop den Uyl is er niet meer. Volgens Zygmunt Bauman is de situatie paradoxaal: “Nooit waren we zo vrij. Nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld.” Daar zit iets in. Nu de SP de grootste partij dreigt te worden, komt de herinnering aan Den Uyl weer boven.

Kent de PvdA nog bevlogen socialisten? Misschien dat Hans Spekman het tij wat kan keren, maar erg positief is het beeld niet, voor traditionele partijen als…

Doorgaan

De mop van ICT

Geplaatst op 13 December 2011 om 15.31 0 OpmerkingenVroeger zat de wereld overzichtelijk in elkaar. De openbaarheid was de dorpsomroeper, de krant, de roddel over de schutting. De overheid was georganiseerd, zoals door Kafka beschreven en door Weber voorgeschreven, met een toegewijd leger ambtenaren en een politiek verantwoordelijke aan de top. De mensen organiseerden zich door de krant, door pamfletten, door persoonlijke contacten via vergaderingen en demonstraties.

Openbaarheid

Dat land herinner ik me nog…

Doorgaan

Prikbord (2 commentaren)

Je moet lid zijn van Horizontalisering.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Horizontalisering.nl

Op 18 Januari 2021 om 23.38 zei Stella Abud...

Goede dag,

Hoe gaat het met je? Ik heb interesse in je gewekt nadat ik je korte profiel had doorgenomen en vond het nodig om je onmiddellijk te schrijven. Ik heb iets heel belangrijks om aan u te onthullen, maar ik vond het moeilijk om mij hier uit te drukken, aangezien het een openbare site is. Kunt u mij contacteren op: (mrsstellaabudheir@gmail.com) voor de volledige details.

Fijne dag

Godzijdank zegene.

Stella.

Op 16 November 2011 om 3.49 zei Jan Dirven...

Dag Tom,

Welkom op deze site waar het gaat om tegenstellingen tussen de verticale hiërachische wereld van invloed en macht en de horizontaliserende samenleleving van vertrouwen en respect. Je blog is daar een voorbeeld van.

Groet, Jan Dirven.

 
 
 

© 2024   Gemaakt door Jan Dirven.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden