Dé community voor iedereen die verticaal vast loopt en horizontaal oplossingen zoekt...

Foto's

  • Foto's toevoegen
  • Alles weergeven

Recente activiteiten

Katrin Brait heeft zijn/haar profiel bijgewerkt
16 Apr 2023
Katrin Brait is nu lid van Horizontalisering.nl
16 Apr 2023
Anne Jette van Loon is nu lid van Horizontalisering.nl
18 Aug 2021
Duck Swart heeft een foto geplaatst

roomboterfabriek borculo 11888050_10204748437371906_3641148836145029199_n

Geboren, tot 6 jaar getogen.. Daarna verhuis naar ligtenhorst 1, Borculo
5 Jun 2021

Nieuw: H-Team in Actie

De makers van Horizontalisering.nl

www.horizontalisering.nl


HORIZONTALISEER JE MEE?

HORIZONTALISERING.NL is een website waarvan de naam verwijst naar zowel de veranderende - meer gelijkwaardige - verhoudingen en verbindingen tussen mensen, als naar de daarmee samenhangende mechanismen van een samenleving die voortdurend verandert.

NETWERKEN
Ook deze mechanismen veranderen in hoog tempo. In toenemende mate worden dingen tot stand gebracht in netwerken en zijn gebeurtenissen de resultaten van autonome – dus niet gestuurde – mechanismen zoals hypes/massaliteit van hetzelfde gedrag, markten en onvoorziene ontwikkelingen.
Horizontalisering kan gezien worden als een van de grote trends naast en in samenhang met individualisering, internationalisering, technologisering, informatisering, informalisering.

SPANNINGEN
Dat levert steeds vaker spanningen, verwarring en onzekerheid op binnen verticale mechanismen. Zoals hiërarchische organisaties van bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, overheden en politiek.

Omdat de maatschappelijke context van beleid en sturing voor al deze partijen verandert, zullen zij ook zelf moeten veranderen, dat wil zeggen hun werkwijzen en bedrijfsprocessen aanpassen. Vaak zelfs innovatief, vanuit een ander, bijvoorbeeld duurzamer, veiliger, socialer toekomstperspectief. Voor die complexe, hardnekkige vraagstukken, waar een verticale cultuur en werkwijze niet effectief is en een horizontale benadering meer op zijn plaats is, gaat het zelfs om een paradigmawijziging, om een door beleidsinnovaties gedreven transitieproces.

INITIATIEVEN
Dergelijke veranderingen en innovaties zijn niet eenvoudig en gaan niet vanzelf. Toch proberen heel veel mensen in lijnorganisaties uit hun kokers te komen, scheidingsmuren te slechten , administratieve lasten te beperken, het zelforganiserend vermogen van de samenleving te vergroten en in die vernieuwende context de eigen rol te herpositioneren en optimaliseren.

VERNIEUWINGEN en INNOVEREN
Deze website beoogt een thuishaven en inspiratiebron te zijn voor iedereen die op een vernieuwende en innovatieve manier iets in zijn of haar omgeving tot stand probeert te brengen en tegen barriéres en dillmma’s aanloopt van een verticale cultuur en werkwijze in de in hoog tempo horizontaliserende samenleving. Dat zijn mensen in allerhande lijnorganisaties, projectgroepen en netwerken die van doen hebben met complexe, vrij ongestructureerde vraagstukken. Dat zijn beleidsontwikkelaars en -uitvoerders, bestuurders, kenniswerkers, politici en betrokken burgers.

INSPIREREN
Deze nieuwe en vernieuwende website is opgebouwd uit actualiteiten, links, video's, internet feeds en blogs met opinies, columns, essays, interviews, leerervaringen, achtergrondartikelen en vooral ook reactiemogelijkheden. Interactief, om te kunnen communiceren over en leren van nieuwe inzichten, inspirerende voorbeelden en uitdagende experimenten. Kortom:
deze site wil een stimulans en inspiratiebron zijn voor iedereen die verticaal vast loopt en horizontaal oplossingen zoekt; door bijdragen van vernieuwers, friskijkers en dwarsdenkers!


SECRETARIS-GENERAAL van LNV
neemt HORIZONTALISERINGSKRANT in ontvangst


Klik hier voor kopie PERSBERICHT van 'Met Name Online'

Op verzoek van LNV hebben JAN DIRVEN en ROB KNIJFF de dilemma’s en sturingsproblemen verkend van een verticale hiërarchische overheid die steeds meer te maken krijgt met de toenemende complexiteit van hardnekkige vraagstukken (ongestructureerde problemen) in onze horizontaliserende netwerk samenleving.

WETENSCHAP
Al doende werd het idee geboren de krant - HORIZONTALISERING.NL - te maken. Met bijdragen van diverse ervaringsdeskundigen uit de wereld van: wetenschap, beleid en politiek. In de vorm van verkennende en inspirerende artikelen, interviews, columns en casusbeschrijvingen.

Op 30 september 2008 heeft de Secretaris-Generaal van het ministerie van LNV – ANDRÉ van der ZANDE – het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Hij noemde de krant 'een cadeau' voor LNV en sprak de hoop en verwachting uit dat de inhoud ervan de discussie over en het realiseren van een andere overheid zal inspireren en stimuleren.

REAGEREN?
Om dat te bevorderen vormt de inhoud van de krant de eerste content van deze gelijknamige website. Met de mogelijkheid en bedoeling daarop te reageren en nieuwe of aanvullende gedachten en ervaringen toe te voegen.

Voor liefhebbers, download HORIZONTALISERING.NL hier:

Leesversie
Printversie
 

Blogteksten

Verruim verantwoordelijkheid en verantwoording in de Haagse stolp.

Door Jan Dirven geplaatst op 30 September 2020 om 22.30 0 Opmerkingen

De aangifte van het ministerie van Financiën tegen de Belastingdienst is het dieptepunt in de naoorlogse verhoudingen tussen rijksambtenaren en de politiek. Deze verhoudingen zijn in veel opzichten verstoord en om die te herstellen is een aantal ingrijpende maatregelen noodzakelijk. Allereerst dient de ministeriële verantwoordelijkheid te worden ingeperkt en als compensatie daarvoor zou het mogelijk moeten worden ambtenaren voor hun beleid in het parlement op het matje te roepen. Verder verdient het aanbeveling ook meer ambtelijke managers met inhoudelijke kennis aan te stellen en zouden coalitiepartijen in een nieuwe regering hun eigen topambtenaren moeten kunnen meebrengen.

door Dick van Duijn

In een uitgebreid interview met ambtenaren, bestuurders en politici op 21 en 22 febr. jl. heeft de NRC de Haagse politiek-ambtelijke verhoudingen…

Doorgaan

Auping koploper in circulair ondernemen: Nooit meer matras of bed bij het afval

Door Jan Dirven geplaatst op 10 November 2017 om 19.00 0 Opmerkingen

 

Beddenmaker Koninklijke Auping in Deventer werkt volgens het circulaire bedrijfsmodel cradle-to-cradle. Alle grondstoffen van zowel bedden als matrassen moeten worden hergebruikt. In 2020 wil het bedrijf, dat volledig centraliseerd en puur vraaggestuurd werkt, alleen nog maar recyclebare producten maken op hernieuwbare energie. Duurzaam produceren forceert volgens CEO Aart Roos nieuwe vormen van innovatie en  samenwerking. 'Ook consumenten vragen om eerlijke producten. Ze betalen voor slaapcomfort, niet voor verspilling en CO2 uitstoot.' En waarom zou de consument binnenkort niet lig-uren kopen in plaats van een bed?

 

Door Loek Kusiak

 

'Een energieke dag,' zegt Aart Roos, CEO van beddenfabrikant Auping in Deventer, 'begint met een gezonde nachtrust. Iedereen heeft een bed en een…

Doorgaan

Vijf transities in de fysieke leefomgeving

Door Jan Dirven geplaatst op 31 Mei 2017 om 14.59 0 OpmerkingenAdvies aan nieuw kabinet is tevens handvat voor gemeentelijke omgevingsvisies

Gemeenten zijn volop bezig met het voorbereiden en opstellen van omgevingsvisies in het kader van de nieuwe omgevingswet. Dat vraagt om een kijk op belangrijke en ook verschillende gebiedsbestendige ontwikkelingen in te onderscheiden gebieden en een toekomstperspectief voor de komende decennia.

De fysieke leefomgeving heeft in toenemende mate te maken met systemen die niet volhoudbaar zijn en ingrijpende, structurele verandering vragen. Het onafhankelijk Overlegplatform Infrastructuur & Milieu onderkent een vijftal transities, te weten: verduurzaming van landelijk gebied, de energietransitie, versterking van stedelijke regio’s, de overgang naar een circulaire economie en transformatie van binnensteden.

Van deze vijf transities hebben even zovele transitiegroepen een analyse gemaakt en er adviezen over opgesteld voor de informateur en het nieuwe…

Doorgaan

Interview met Geanne van Arkel: ‘A Journey of a Lifetime’, het succesvolle transitieproces van Interface

Door Jan Dirven geplaatst op 12 Mei 2016 om 2.00 0 Opmerkingen

‘Wij willen het eerste bedrijf zijn dat geen negatieve voetafdruk meer achter laat en een herstellende bijdrage levert aan milieu en maatschappij’

 

door Jan Dirven

Ons gesprek speelt zich af in Scherpenzeel, de productielocatie voor modulaire vloerbedekking voor Europa van multinational Interface. Het is de vroegere locatie van Heugafelt tapijttegels, gerenoveerd in de oorspronkelijke stijl, met prachtig interieurdesign en voorzien van alle mogelijke op duurzaamheid en leefbaarheid gerichte voorzieningen. Het is dan ook een van de beide speciale locaties van het bedrijf voor ontmoetingen op het gebied van duurzaamheid, design en innovatie.                         ‘Als je problemen gaat zien als kansen, worden mensen steeds creatiever, op alle plekken in de organisatie, dan zien zij…

Doorgaan

Interview met Ausonius Greidanus over de betekenis van kunst en cultuur

Door Jan Dirven geplaatst op 11 November 2015 om 21.00 2 Opmerkingen

‘Kunst die aanzet tot denken is een maatschappelijke waarde die we veel meer moeten koesteren’

Door Jan Dirven

 

Eerder sprak ik hem met enige regelmaat in het theater van De Appel in Scheveningen, nu in zijn werkatelier vol boeken en schilderijen. Dat ging niet alleen over de voorstelling die het gezelschap op de ‘planken’ bracht, ook over de rol en betekenis van kunst en cultuur en over de bezuinigingen daarop. Aus Greidanus was veertig jaar verbonden aan De Appel, eerst als acteur, later tevens als tekstschrijver en artistiek leider. Hij rolde erin.

‘Mijn vader wilde heel graag naar toneel, maar dat is hem nooit gelukt. Voordat hij theaterdirecteur werd leidde hij een kindergezelschap. Vanaf mijn zesde ging ik naar die voorstellingen en later naar de toneelschool. Dat ging…

Doorgaan

Landschap op je bord; van verticaal naar horizontaal leren en organiseren!

Door Hiske Ridder geplaatst op 18 Oktober 2015 om 20.30 0 Opmerkingen

VAN VERTICAAL (SECTORAAL) NAAR HORIZONTAAL (INTEGRAAL) ORGANISEREN EN LEREN

GESCHEIDEN WERELDEN

De werelden van voedsel en landschap zijn praktisch en beleidsmatig strikt van elkaar gescheiden geraakt. Professionals die over voedsel praten, die het eten klaarmaken, die voedsel produceren en verkopen, die voedselbeleid maken, hebben het bijna nooit over het landschap waarin dat voedsel wordt geproduceerd. Mensen die over landschap praten, natuur beheren, waterbeheer doen, landschapsbeleid maken, hebben het bijna nooit over het voedsel dat in ons cultuurlandschap wordt geproduceerd. We hebben ons beleid, bestuur en bijna alle organisaties in de verticale kennis- en organisatiekolom georganiseerd. Zo ontstaat vanzelf een maatschappelijk discours over voedsel en…

Doorgaan

Interview met Jan Rotmans over verandering van tijdperk en kantelend Nederland

Door Jan Dirven geplaatst op 9 April 2015 om 22.30 0 Opmerkingen

'Systeemtransities vragen ook om persoonlijke transities'

door Loek Kusiak en Jan Dirven

Maatschappelijke systemen lopen in toenemende mate vast. Steeds meer burgers nemen zelf het heft in handen en vormen een beweging die de maatschappij ingrijpend zal veranderen. Oude zuilen brokkelen af. Nederland kantelt van een verticaal geordende en centraal aangestuurde top-down samenleving naar een samenleving van horizontale verhoudingen, waar vernieuwing en ontwikkeling van onderop plaatsvindt. De Rotterdamse hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans schat dat er op die manier inmiddels zo'n tienduizend projecten - van groen…

Doorgaan

Interview met Jos de Blok deel 2: de decentralisaties van de zorg naar gemeenten

Door Jan Dirven geplaatst op 16 November 2014 om 23.00 1 Opmerking

‘Met de decentralisaties brengen gemeenten nog geen transities op gang’

Door Jan Dirven

Het rijk decentraliseert de zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten om tot fundamentele verandering - een transitie - van het zorgsysteem te komen: dat moet bij gelijkblijvende of betere kwaliteit vooral goedkoper worden. Met de bezuinigen op de middelen heeft de regering alvast een voorschot genomen op toekomstig te realiseren inverdieneffecten.                                   Jos de Blok…

Doorgaan
 
 
 

LID WORDEN? WORDT LID!

IEDEREEN WORDT UITGENODIGD OM TE REAGEREN
Wordt lid om zelf een blogtekst toe te voegen, of onder aan de teksten van anderen te reageren, of deel uit te maken van de Horizontaliserings-gemeenschap. We waarderen je deelname!

Voor vragen, mail naar:
info@horizontalisering.nl

Video's

  • Video's toevoegen
  • Alles weergeven

Video Community Planning Landroof

RSS-Horizontalisering

© 2024   Gemaakt door Jan Dirven.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden