Bruggen bouwen of koersen varen een bericht voor Samsom en Rutte

Beste Jan, mijn complimneten voor je fantastische website en het artikel dat je  met Derk Loorbach hebt geschreven om de formatie in goede banen te leiden. Inmiddels zijn we weer wat verder en zien we het toch wat teleurstellend resultaat dat mij aanleiding heeft gegeven om het volgende aan het partijbestuur van de PvdA te sturen en dat ik het liefst ook in cc naar de VVD had willen sturen omdat het compromis dat nu dreigt te ontstaan voor beide partijen het slechtste is dat eruit had kunnen komen - terwijl zoals jullie in jullie stuk hadden geschetst er veel betre ideen zijn om tot elkaar te komen

brief aan vestuur PvdA

PvdPvdA en VVD Quo vadis: bruggen bouwen of koersen varen

Het rHet regeerakkoord lijkt op het akkoord van twee kinderen in de kinderspeelplaats om samen het speelgoed van elkaar stuk te maken zodat er niet meer geruzied hoeft te worden. Een dergelijke uitkomst mag wellicht positieve gevolgen hebben voor de peuter leidster die immers minder hoeft op te treden als het speelgoed geen onderwerp meer vormt voor ruzie maar in een politieke context is een dergelijke overeenkomst desastreus. Rutte noch Samsom zijn peuters, het speelgoed waarover ze onderhandelden is niet hun speelgoed, maar is de wens van de kiezers die hen een mandaat gaven. De PvdA had geen schijn van kans gehad om een rol te spelen als niet op het laatste moment door Samsom de hoop was geschapen dat de PvdA naar links zou zwenken na de jarenlange pogingen de rechtse partijen alsmaar te behagen. Het is een publiek geheim dat veel naar het SP kamp verloren stemmen daardoor vlak voor de verkiezing zijn terug gewonnen door de PvdA. De VVD had nooit de grootste kunnen worden dan door hypotheek aftrek te garanderen.
Door het afbreken van hetgeen ze als meest dierbare hadden voorgeschoteld aan de kiezer menen ze een brug te bouwen. De illustratie op het regeerakkoord is wellicht symbolisch voor de brug als je goed kijkt zie je op de cover van het concept akkkoord een gloednieuwe solide ogende brug die een grote overbrugging suggereert, maar wat opvalt is dat het wegdek ontbreekt . De brug lijkt daarom alleen bestemd te zijn voor mensen die van balk naar balk weten te springen, voor mensen die een beetje een handicap hebben,kinderen hebben, iets stroever of ouder of nog studerend zijn leidt een poging de brug over te steken ongetwijfeld tot een diepe val.
Als je de tekst van het akkoord doorneemt kom je tot de conclusie het plaatje niet alleen symbolisch is , omdat de beoogde brug daadwerkelijk het karakter heeft van een brug waarin allerlei mensen een enorme val mee kunnen maken. Het gaat daarbij vooral om mensen die zich niet kunnen weren omdat ze in een toevallige levensfase zitten dan wel slachtoffer zijn van de economische malaise die zeker met een brug niet te keren valt. Hierdoor ontstaat een a-sociale situatie die je als PvdA niet moet willen en zeker niet moet ondersteunen:
Een willekeurige greep:
-Mensen die na tientallen jaren premie te hebben betaald voor de WW ontslagen worden, worden versneld op minder dan het minimumloon gezet omdat ze door het toeval werkeloos zijn geworden en de baan, die er voor velen niet is niet kunnen vinden.
-Werknemers kunnen gemakkelijker ontslagen worden om al of niet vervangen te worden door andere werknemers, een minimale WW en een scholingsbudget van max 4 maanden wordt ingezet om de baan te vinden die er niet is. Ouderen eruit gooien zou wel eens volkssport nummer 1 kunnen gaan worden (ook vanwege maximering van de schade)
-Ambtenaren worden niet alleen vanwege krimpende taakstelling bedreigd met werkeloosheid maar ook nog eens voor de zoveelste maal op de nul- dus min lijn geplaatst, terwijl hun rechtspositie waarvoor altijd met geringer salaris genoegen werd genomen wordt afgebroken
-Ouders met kinderen, die gaan studeren zijn gedwongen hun kind voor vele duizenden bij te staan – om verzekerd te blijven en om te kunnen studeren. Als ze toevallig wat ver uit de buurt van onze onderwijs instellingen wonen wordt dat nog eens verergerd met duizenden Euro’s . Indien de ouders het niet kunnen opbrengen doordat ze bijvoorbeeld werkeloos zijn geworden dan zijn de kinderen gedwongen torenhoge schulden op zich te nemen.
-Zorg premies worden weliswaar anders verdeeld maar mogen ongebreideld groeien terwijl zieken (die vaak na verloop van tijd ontslagen kunnen worden)steeds meer zelf moeten betalen
-Hoge eigen risico’s treffen de mensen die toevallig ziek zijn
-Er zijn mensen die toevallig in een jaar of in een aantal jaren in een combinatie van bovenstaande vertoeven
-Het straffen van mensen die in paniek binnen lopen bij de eerste hulp
-Het toevallig te laat geboren zijn en te vroeg dood gaan om AOW te krijgen. Een paar dagen verschil in geboortedatum levert 4 maanden korting op de AOW op
Het is ongelooflijk maar vooral niet wenselijk dat dit soort zaken worden voorgesteld in een akkoord dat door sociaal democraten wordt onderschreven. Het is schrijnend dat het aan de partij wordt gepresenteerd als een fantastische vooruitgang met het argument dat ook de liberalen hun speeltjes hebben vernield–de geleidelijke afbouw van de hypotheek aftrek rente ook voor bestaande gevallen wordt daarbij als overwinning gepresenteerd, die ook een deel van de VVD kiezers zal doen vervreemden zoals bovengenoemde maatregelen de PvdA kiezer zal vervreemden. Het gebruik van inkomens gerelateerde zorgpremies treft vooral de hogere? middenklasse onevenredig zwaar en treft daarmee veel van de VVD kiezers maar ook PvdA kiezers. De hoge premie wordt echter voor de allerhoogste inkomens gecompenseerd door een riante daling van het top tarief van belastingen, wat het beeld bevestigd dat de VVD eigenlijk een volks verlakkende elite partij aan het worden is of altijd al is geweest, en de PvdA hen daarin ten volle steunt.
Het bizarre is dat door deze handelwijze van onderhandelaars niet alleen het gezamenlijke draagvlak in de bevolking (dat echt nodig is voor een brug) wegvalt maar ook nog eens een set van maatregelen ontstaat dat geen oplossing biedt voor de problemen van onze samenleving maar eerder een factor gaat vormen die de problemen zal doen toenemen door allerlei niet voorziene gevolgen waardoor we in de”austerity vortex”gevangen blijven. Behalve dat het regeerakkoord er kennelijk op gericht is veel te bezuinigen en sociaal /fiscaal om te buigen is het verder volstrekt onduidelijk wat de visie is op de problemen waarin onze samenleving verkeerd en hoe we deze kunnen oplossen
Het slaan van de brug (met zijn gaten) lijkt een doel in zichzelf te zijn geworden in plaats van het gezamenlijk bedenken van oplossingen van onze problemen. Wat we nodig hebben is niet een brug maar eerder een schip waarmee we met zijn allen de moeilijke tijden het hoofd bieden. Daartoe is een gemeenschappelijk analyse van de problemen nodig en een visie over de wijze waarop je ze oplost en hoe je het schip bouwt. Veel problemen vereisen een samenhangende aanpak en transities in de manier waarop we momenteel denken de” wicked” problemen zoals toenemend grondstoffen gebruik, global climate change, onbeheersbaarheid van de groeiende gezondheidskosten, vervliegende dekkingsgraad pensioen fondsen,  op te lossen
Het gaat dan niet alleen om de financieel economisch crisis en het al of niet sluitend maken van het overheidsbudget maar om de daadwerkelijk afnemende bedrijvigheid en werkgelegenheid en hoe we daarmee omgaan maar vooral om hoe we de samenleving willen inrichten in een situatie waarin we bewust kiezen dan wel gedwongen zijn om minder en anders te consumeren en duurzaam slim te produceren met de daaraan gekoppelde bedrijvigheid en werkgelegenheid. De rol van de PvdA is daarbij om te hoeden voor een eerlijk verdeling van zowel de consumptie als de productietaak en om het "'vallen" van mensen te voorkomen. Het is duidelijk dat dat niet gebeurd in het “concept”regeerakkoord doordat de brug geslagen wordt met een partij die zich nu vooral lijkt te richten op bescherming van de allerrijksten.
Ik stel dan ook voor het regeerakkoord te verwerpen en opnieuw een formatie te beginnen met andere parttijen waarmee een schip gebouwd kan worden zoals SP, CDA en D66 dan wel het akkoord te herzien met een geheel andere insteek die zich richt op de oplossing van de problemen waarvoor de samenleving staat in plaats van op het tot niets leidende over de schutting gooien van rekeningen.
Alternatief geen bruggen maar boten!
Ga met de VVD of liever met de SP, CDA en D66 aan de tafel om een werkelijk en werkbaar compromis op te stellen dat sociaal is en groene groei bevordert en dat we met een boot kunnen identificeren die een duidelijk koers vaart die rekening houdt met de grote problemen en wellicht kansen van de toekomst (we zitten immers samen in het schuitje)
Voor de korte termijn kan worden gedacht aan  een tijdelijke “crisis” belasting verhoging voor allen met een versterkte verhoging voor de 10 % meest verdienenden en vermogenden die ondanks (of dankzij) de financiële crisis hun vermogen hebben weten te vergroten (dat zou pas echt een offer zijn van de VVD).
Deze belastingverhoging dient om de “staats” balans op orde te brengen en kan worden afgeschaft zodra die op orde is
Voor de lange termijn moet er gedacht worden aan transities die het verdien en consumptie model wezenlijk veranderen.
Nagedacht moet worden over hoe life styles kunnen worden veranderd naar duurzame consumptie (door verbreking van door de overproductie gecreëerde planned obsolescence en waarde patronen rond autobezit, mode enz ) en naar “werken om te leven” in plaats van“leven om te werken” (door arbeid eerlijk te verdelen naar rato van de daadwerkelijk vraag en efficiëntie verhoging te gebruiken ter vermindering van werktijd en niet ter vermeerdering van consumptie.

Denk daarbij hoe winstverhogende duurzame productie en activiteit werkelijk kan worden bevorderd en hoe pervers  “groei”prikkels zoals die zoals in de zorgmarkt bestaan  kunnen worden weggehaald en voorkomen, kijk daarbij naar landen die deze kosten weten te beheersen zoals Israel.
Blijf bij dit alles sociaal voor mensen die niet mee kunnen en of die sociaal dreigen te vallen of gevallen zijn, zaken als de duur  en omvang van de WW  zijn daar van wezenlijk belang, Maar ook de wijze waarop werk voor iedereen geschapen kan worden bij geringere economische activiteit. Werk dus niet met CPB gemiddelde effecten maar met "life stories" van een grote variatie aan burgers om effecten van voorstellen te bepalen.

Victor van Rij

Weergaven: 228

Opmerking

Je moet lid zijn van Horizontalisering.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Horizontalisering.nl

© 2024   Gemaakt door Jan Dirven.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden