Er broeit ook in ons land iets. Het publiek merkt al jaren dat "niet meer WERKT" wat vele vertikale lagen van hierarchische managers en bestuurders, deskundologen, autoriteiten, het gezag, bedrijven en instituties doen. Alles is te complex geworden, beweegt te snel en blijkt bij grotere variaties niet-lineair te zijn. Terwijl de wat oudere generatie die nu aan de macht is nog steeds denkt dat alles simpel, statisch en lineair is (of gemaakt kan worden) en aldus makkelijk gesloten en naar binnen gericht centraal te besluiten en te besturen.

Sneu gezicht is dat als we zien dat vele goedbedoelde stuuracties de situatie nog in-effectiever en kostbaarder maken (de Zorg), veel te laat en verkeerd worden uitgevoerd (Haren), etc. En ook sneu hoe onze bestuurders (inclusief Wiebe Draijer van de SER) blijk geven te denken dat na een paar handles over te hebben gehaald de oude groeieconomie weer gewoon door zal gaan. De huidige crisis is geen double/ triple dipje. Het zit veel dieper fout. Er is een generatiesprong net als in 1968 en een echte transitie (kanteling) van oud naar nieuw bezig.

Daartegenover staat de jonge online generatie van de Networked Civil Society die al lang door heeft dat ze via email, texting en sociale media zoals Twitter heel veel onverwachtse situaties al lang gezien hebben, besproken, beoordeeld en samen in actie zijn gekomen om problemen op te lossen.

Dat was met dat Turkse vliegtuig zo, waar vrijwilligers al in het vliegtuig mensen eruit hielpen lang voor de emergency services arrriveerden, maar ook vorige week met de #StorING. Al na een paar minuten hadden mensen getweet over (drie)dubbele afschrijvingen van transacties op hun ING rekening, online voor hen zichtbaar. En het werd op Twitter publiek besproken via #ING, uren voordat die bank doorhad of wenste te publiceren (persbericht?) dat er iets fout was gegaan en dat ze er aan bezig waren de fout te zoeken. Intussen stonden mensen opeens rood (wat formeel niet kon) en konden niet pinnen etc. Dat terwijl elke oen met een beetje computerkennis weet dat dubbele overschrijvingen komen door het laden van een  verkeerd mutatiebestand en niet goed terugdraaien van die transacties. Het publiek zag en wist het dus al maar de bankiers en PR lichten blijkbaar nog niet. 

Hierachieën kunnen dus niet alleen door hun verticale verkokering (verzuiling) de complexiteit niet aan, hun reactietijd (responsetime) op interne en externe onverwachtse veranderingen en verstoringen is langer geworden dan die van het wired publiek. Ze worden keer op keer verrast en zeggen dan vaak vergoelijkend "dat niemand dat toch had zien aankomen". Gelul. De crisis sinds 2008 is al in 2005 voorspeld (en ze heeft geanalyseerd wat we er aan moeten doen) door prof. Carlota Perez, London School of Economics. Die engerd Breivik was al uren eerder gespot door iemand uit het publiek en aangemeld bij de politie. Maar de bestuurskokers zijn meestal intern zo druk bezig met elkaar het leiderschap te bevechten ("in-competentie strijd" noem ik dat) dat ze geen tijd hebben om naar buiten te kijken wat daar aan de hand is.  

[Foto: top dog verticalisering]

Hoogtijd dat  onze bestuurders en managers hun eigen personeel en de burgerij eens wat serieuzer gaan nemen. Die mensen zijn talentvol, goed opgeleid, leergierig en zo goed horizontaal onderling verbonden dat ze via eigen verantwoordelijkheid samenwerkend in teams aan zelforganisatie en co-creatie kunnen doen. En ze vragen daar heel weinig toestemming van boven bij. Zie mijn lezing over de Homo Disobedience

Onze bestuurskaste die zich in heel veel organisaties genesteld heeft doet doorgaans wat neerbuigend en lacherig over voorbeelden van "the Wisdom of the Crowd" (die ik trouwens liever The Knowledge of the Crowd zou willen noemen). De managers voelen zich hoog verheven boven hun onderdanen: technici, klanten, inhoudelijk deskundigen en uniek creatieve mensen; die samen problemen kunnen oplossen en constructief dingen doen. Kijk maar eens om je heen. Hoeveel van de mensen die je vandaag ziet kunnen werkelijk dingen DOEN, in plaats van overleggen, afstemmen, vergaderen en rapporteren?? Hoeveel nitwit Dilbert Bazen zitten er meer in de weg dan dat ze iets relevants toevoegen?

Wat die bestuurskaste niet door heeft is dat er al een machtsverschuiving heeft plaatsgehad, en dan bedoel ik niet naar de Werkgevers en Paul en Witteman. De macht is verschoven naar groepen actief verbonden slimpies op Twitter en een paar andere online verbindingsmiddelen. Er komt een #EuropeSpring aan waaruit dat veel duidelijker aan het licht zal komen. Mensen kunnen zich razendsnel organiseren op combinaties van relevante bijdragen en gezamenlijk participatief acteren via gekantelde (tilted) P2P horizontale communicatie stromen, die dwars door en over bestuurlijke en geografische grenzen heengaan. Dat wordt de motor voor het nieuwe decentrale Europa waarin de verticale nation states irrelevant geworden zijn.

Er hoeft helemaal niet gereorganiseerd te worden voor deze Weavelets zoals ik ze noem. Bijna alle re-organisaties die ik gezien heb en u weer zie voeren namelijk na heel veel tijdverlies en ruzies op apenrotsen toch weer uiteindelijk tot een verticale bestuurs hierarchie en toch weer en soms zelfs meer centralisatie waarbij men nog verder weg komt te zitten van de primaire processen op de werkvloer. Neen de huidige mensen in de huidige afdelingen anders met elkaar in en extern VERBINDEN, informeel deden ze dat al en nu dus ook formeel. Dit is de Tillt beweging van gekantelde organisaties. Snel reagerend en snel verder lerend.

Hoe dat toch kan leiden to cohesie en werken vanuit gemeenschappelijke visie, daarvan kan u de eerste ideen zien in 

slideshare.net/JaapvanTill/structure-for-collective-intelligent-org...

Die lezing laat zien HOE volledig decentrale, transparante, lerende, co-creatieve verbonden zwermende mensen als organisatie met een gezamenlijke visie en doel ook kunnen opschalen in aantal deelnemers, zonder eindeloze plenaire vergaderingen en zonder dat coordinatie vanuit één centraal punt nodig is. Een voorbeeld van zo'n groeiende Weavelet is de 'Maker Movement' van FabLabs, zie de Optillt Trofee blog.

Ik kom het op verzoek graag presenteren en uitleggen. Ja ik moet er samen met anderen nog verder aan werken om het ook in de praktijk te laten zien. Maak ik voel me gesterkt door de constatering dat veel in de natuur, inclusief onze hersenen, altijd al zo heeft gewerkt: volledig gedecentraliseerd, met verbonden specialisaties, resilient en toch als EEN levend organisme.

jaap van till, kantelaar en connectivist 

Weergaven: 745

Opmerking

Je moet lid zijn van Horizontalisering.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Horizontalisering.nl

Reactie van Bernard Veerman op 16 April 2013 op 14.18

j.l. zondag 14/04/2013 in  Buitenhof sprak Troels Oerting (Europol) namens EC3 over de aanpak van cybercrime

 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1337423  (start op 42:54)

Reactie van Jaap van Till op 16 April 2013 op 13.15
Reactie van Bernard Veerman op 12 April 2013 op 23.44

Hoe komt het dat de oude gevestigde orde niet of nauwelijks oog heeft voor de ontsporing van de snelheid waarmee de techniek zich ontwikkelt, de traagheid waarmee de maatschappij deze absorbeert, en de gevaren die daar aan verbonden zijn. Volgens mij is dit de verklaring waarom we de digitale wereld op dezelfde wijze te lijf gaan als de problemen in het industriele tijdperk van de vorige eeuw. Bijvoorbeeld: Dick Berlijn, oud commandant van de strijdkrachten weet hoe je de vijand moet aanvallen, overmeesteren en onschadelijk maken. Zeer voor de hand liggend is dus zijn benoeming tot hoofd cyberveiligheid (*), uiteindelijk hebben we daar ook een vijand die aangevallen, overmeesterd en onschadelijk gemaakt moet worden. Hij was gewend dit met kanonnen, manschappen, tanks, vliegtuigen, etc. te doen, dus... is hij bij uitstek de geschikte man met kennis en ervaring om de moderne cybervijand af te weren. Een ander voorbeeld: het zal u niet ontgaan zijn dat de ING bank doelwit is van DDOS ellende. DDOS, nee niet de laatste versie van PC-DOS of iets dergelijks, maar talrijke computers die als een machinegeweer (ik houd het begrijpelijk) requests afvuren op de computers van de ING, die het daardoor zo druk hebben dat de klant niet meer aan de beurt komt en geen PIN betaling en overschrijving meer kan doen. De mededeling in het nieuws is: "De zaak ligt plat".  Gisteravond bij P&W zat dhr. Boele Staal, nestor en bekwaam leider uit de voltooid verleden tijd te vertellen dat het allemaal niet zo ernstig was, de DDOS aanvallen werden gepareerd, en men moest zich maar meer zorgen maken over phishing. Zoals hij zei: "ik zal u uitleggen wat phishing is...". Vervolgens, zei hij, moest er een overleg komen dat zich zou gaan buigen over een op te stellen protocol, en het zou zeker de moeite zijn om hier internationaal ook naar te kijken.  Wel meneer Berlijn en meneer Staal, met alle respect, maar u zit in de weg!  U heeft er geen idee van wat er zich afspeelt, met welke graad van technische hoogstandjes en waanzinnige snelheid zich dit voltrekt.  In de tijd dat Boele Staal een protocol opstelt, is de techniek - inclusief ellende - ten minste 10 stappen verder.  In de tijd dat dhr. Berlijn zich beraadt over het kaliber waarmee hij op de vijand gaat schieten, is deze al in rondjes van 36 een keer of wat gepasseerd en valt hem in de rug aan.  Visonairs, en kerels die met hun poten in het bluswater hebben gestaan, die zijn nodig en hun kennis is nodig om als vooruitgeschoven posten in het terrein de vijand te stoppen.  De grootste fout is om te denken dat we het nationaal wel kunnen regelen.  Het zal internationaal moeten om de simpele reden dat de digitale wereld onbegrensd is. Helaas heeft men dit niet gezien toen het ARPA net, en later het FIDO net populair werden, uiteraard gevolg door het WWW, maar wat is dat eigenlijk? En als je niet weet wat het is, hoe maak je er dan in vredesnaam wet- en regelgeving voor?  Kortom, de bekende en bewezen methodes zijn achterhaald, en vereist de aanpak van de cyberwereld heel veel kennis, heel veel ervaring, en heel veel inzicht om pro-actief te succesvol te kunnen opereren.

(*) men spreekt graag over veilige informatiesystemen, helaas bestaan die niet en is een beveiligd informatiesysteem het hoogst haalbare.

© 2024   Gemaakt door Jan Dirven.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden