Vrijdag 1 april start onze nieuwe school in Bergharen:een democratische school voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. Wij zijn enthousiaste en betrokken mensen, die sinds de zomer van 2010 samenwerken om vorm te geven aan onze ideeën over beter –in deze tijd- passend onderwijs.

Waarom? In het huidige onderwijs vallen steeds meer kinderen  uit; hun gedrag wordt bestempeld als problematisch en/of afwijkend . Zij zouden niet passen in het onderwijssysteem. Maar vanuit onze optiek is het juist andersom: het onderwijs past niet meer bij deze tijd en de kinderen die daarin leven. Steeds minder kinderen kunnen zich voegen in de ouderwetse vorm van onderwijs. Zij laten zich niet meer inspireren door boeken en lesjes. Alleen school is nog een plek waar kinderen uren achtereen moeten zitten en werken aan, in hun ogen, vaak saaie lessen. Ook zijn er  tijdens de schooldag weinig en te korte -verplichte!- momenten om met zijn allen buiten te zijn. Thuis zijn kinderen actief: ze bewegen, spelen binnen of buiten wanneer zij willen. Informatie kunnen zij verzamelen via de computer, tv of boeken, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau.

Wij willen kinderen en jongeren niet alleen thuis, maar ook op school een omgeving bieden waar zij hun eigen leerweg kunnen ontdekken en volgen. Waarin ze vrij zijn om te leren. We gaan uit van de ontwikkelingsdrang van ieder kind; kinderen willen uit eigen motivatie meedoen aan de cultuur waarin ze opgroeien. Ze kiezen hun eigen (leer)weg en leren al doende en spelenderwijs de vaardigheden die ze daarvoor nodig hebben. Daarvoor hoeven ze niet de hele dag in de schoolbanken te zitten.  Leren gebeurt op hun -zelfgekozen- moment. Hierdoor is er aandacht en motivatie. En wordt de leertijd korter en efficiënt gebuikt.

We volgen ieder kind in zijn ontwikkeling en helpen waar gevraagd op de manier die passend is. De leerlingen bepalen zelf  wanneer, hoe en met wie zij hun kennis tot zich willen nemen. Zij zijn bezig met leven, spelen en leren, binnen of buiten, alleen of samen.

In feite is de schoolgemeenschap een goed draaiend huishouden. Iedereen  gaat zijn gang, maar werkt samen in alle facetten. Spanningen en verplichtingen vallen weg,  een leerling kan werken aan zijn talenten. Hij gaat zich bekwamen in wat hij echt fijn vindt. Zo vindt elk kind zijn eigen weg en voorkeur en komt al vroeg in beeld wat hij graag wil.

Ervaring en onderzoek op democratische scholen overal ter wereld laten zien dat kinderen van democratische scholen vrijwel zonder uitzondering goed terecht komen in het leven en hun scholing als een enorme meerwaarde ervaren. Zij scoren bovengemiddeld op welzijn, maar ook op doorstroom naar vervolgonderwijs en een carrière als zelfstandig ondernemer.

Er zijn al ongeveer twaalf scholen in Nederland die op deze manier werken. Ouders, begeleiders en studenten zijn enthousiast. Ook de onderwijsinspectie is tevreden over de resultaten.

We starten op kleine schaal. We geloven in een mooie toekomst en hopen dat er nog veel democratische scholen zullen volgen. Meer informatie over onze school: www.terra-incognita.nu

Uitgangspunten van Terra Incognita zijn vrijheid, gelijkwaardigheid en inspraak. De gemeenschap van kinderen van verschillende leeftijden, talenten en achtergronden is samen met docenten, begeleiders en ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de regels, afspraken en organisatie van de school. Op Terra Incognita geven kinderen zelf vorm aan hun leerweg. Omdat het een school is voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar, lopen basisschool en voortgezet onderwijs natuurlijk in elkaar over.

Sociocratisch

De school gebruikt het sociocratisch beslissingsmodel. Dit gaat uit van het principe dat

iedereen een voorstel kan inbrengen en iedereen in de besluitvorming een gelijkwaardige stem heeft. Een besluit kan genomen worden als niemand een overwegend bezwaar heeft.

 

Weergaven: 204

Opmerking

Je moet lid zijn van Horizontalisering.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Horizontalisering.nl

© 2020   Gemaakt door Jan Dirven.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden