Vijf transities in de fysieke leefomgeving


Advies aan nieuw kabinet is tevens handvat voor gemeentelijke omgevingsvisies

Gemeenten zijn volop bezig met het voorbereiden en opstellen van omgevingsvisies in het kader van de nieuwe omgevingswet. Dat vraagt om een kijk op belangrijke en ook verschillende gebiedsbestendige ontwikkelingen in te onderscheiden gebieden en een toekomstperspectief voor de komende decennia.

De fysieke leefomgeving heeft in toenemende mate te maken met systemen die niet volhoudbaar zijn en ingrijpende, structurele verandering vragen. Het onafhankelijk Overlegplatform Infrastructuur & Milieu onderkent een vijftal transities, te weten: verduurzaming van landelijk gebied, de energietransitie, versterking van stedelijke regio’s, de overgang naar een circulaire economie en transformatie van binnensteden.
Van deze vijf transities hebben even zovele transitiegroepen een analyse gemaakt en er adviezen over opgesteld voor de informateur en het nieuwe kabinet.

Omdat de dynamiek van transities zich kenmerkt door complexiteit, innoveren en leren en betrokkenheid van vele personen en partijen die actief zijn in - of invloed hebben op - het domein van de fysieke leefomgeving, zijn de analyses en adviezen evenzeer bedoeld voor geïnteresseerde en betrokken maatschappelijke organisaties, burgers, kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden. Bij het totstandkomingsproces van omgevingsvisies en –plannen kunnen gemeenten en genoemde betrokkenen er inspiratie aan ontlenen en hun voordeel mee doen.

De vijf adviezen zijn als bijlagen bij de aanbiedingsbrief aan de informateur gevoegd en te vinden op:

http://bit.ly/2rrxkX5

Als tevreden deelnemer en mede auteur van een van de adviezen, kan ik eenieder de teksten warm aanbevelen.

Jan Dirven.

Weergaven: 245

Opmerking

Je moet lid zijn van Horizontalisering.nl om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Horizontalisering.nl

© 2024   Gemaakt door Jan Dirven.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden