Alle blog-berichten (78)

Eindeloze discussie

 

Op Sargasso.nl schreef ik over de benarde minister Blok, die problemen moet oplossen die al een halve eeuw bestaan. Hij is met een kaartenhuis-regeeraccoord op pad gestuurd. Het doet mij denken aan het laatste verhaal van Toonder over heer Bommel in een zompig moeras. Maar dat liep goed af.

Verzelfstandiging en toezicht

Enkele decennia geleden vonden we de overheid te groot. Organisaties konden het wel zelf, niet alles moest door de staat worden…

Doorgaan

Toegevoegd door Tom van Doormaal op 29 Januari 2013 op 12.56 — Geen reacties

Interview met Roel in ’t Veld over besturen en organiseren in onze complexe samenleving

 

Als je op een andere manier naar de samenleving kijkt zie je ook andere politiek-bestuurlijke risico’s en nieuwe opties om daar zo verantwoord mogelijk mee om te gaan.

 

door Jan…

Doorgaan

Toegevoegd door Jan Dirven op 28 Januari 2013 op 22.43 — Geen reacties

Deelnemers aftrap energieakkoord: 'Vergeet de burger niet'

Door Loek Kusiak

Bij de uitwerking van het nationaal energieakkoord voor groene groei is een intensieve dialoog met burgers en bedrijven nodig. Steeds meer particulieren willen zelf met lokale energieopwekking aan de slag. Het overheidsbeleid moet daar, veel meer dan nu gebeurt, de juiste prikkels voor geven. Dat was een van de conclusies van de deelnemers aan de druk bezochte startbijeenkomst die 16 november plaatsvond in aansluiting op de…

Doorgaan

Toegevoegd door Jan Dirven op 26 November 2012 op 4.00 — Geen reacties

Openbare les: Van verderlicht tot Veerkracht

Van Vederlicht tot Veerkracht heette de openbare les die ik hield in het kader van de Cartesius University op 15 november 2012. Het is een van de uitingen van het Cartesiusmuseum. Zie www.cartesiusmuseum.org In deze openbare les ontwikkelde ik een visie op de organisatie van de huidige maatschappij, gebaseerd op consumentisme en mcdonaldisering, op neoliberalisme en mondialisering en op een gedepolitiseerd politiek verleidingssysteem. Deze drie… Doorgaan

Toegevoegd door John Huige op 17 November 2012 op 13.43 — Geen reacties

Interview: Pieter Winsemius over WRR-rapport Vertrouwen in Burgers

 …

Doorgaan

Toegevoegd door Jan Dirven op 8 November 2012 op 13.00 — Geen reacties

Bruggen bouwen of koersen varen een bericht voor Samsom en Rutte

Beste Jan, mijn complimneten voor je fantastische website en het artikel dat je  met Derk Loorbach hebt geschreven om de formatie in goede banen te leiden. Inmiddels zijn we weer wat verder en zien we het toch wat teleurstellend resultaat dat mij aanleiding heeft gegeven om het volgende aan het partijbestuur van de PvdA te sturen en dat ik het liefst ook in cc naar de VVD had willen sturen omdat het compromis dat nu dreigt te ontstaan voor beide partijen het slechtste is dat eruit had kunnen…

Doorgaan

Toegevoegd door Victor van Rij op 2 November 2012 op 16.39 — Geen reacties

Rutte en Samsom moeten vooral ook zelf willen veranderen

Systeemcrises vragen systeeminnovaties/transities, ook politiek-bestuurlijke

door Jan Dirven en Derk Loorbach

 

1. Onze maatschappelijke systemen lopen vast

De ons vertrouwde sociaal-economische structuren en ordeningsmechanismen staan fundamenteel onder druk. Ten koste van maatschappelijke verantwoordelijkheid, milieueffecten, sociale gelijkheid en economische betrouwbaarheid & stabiliteit is de afgelopen…

Doorgaan

Toegevoegd door Jan Dirven op 17 Oktober 2012 op 18.48 — Geen reacties

staat en markt, maar dan anders

HET KAN ECHT ANDERS

 

Uit de bijzondere verkiezingsuitslag van 12 september worden door de media en velen met hen conclusies getrokken die vooral wijzen op de moeilijke en praktische compromissen die getrokken zouden moeten worden wanneer VVD en PvdA samen gaan regeren. De twee hoofdrolspelers, Rutte van de VVD en Samsom van de PvdA, hebben deze inschatting begrepen en zeggen echter eendrachtig vol vertrouwen te zijn. Op de standpunten over de zorg, de grootte van het…

Doorgaan

Toegevoegd door John Huige op 26 September 2012 op 13.58 — Geen reacties

Hoe werkt generatie Y? Een interview met Aart Bontekoning

In mijn 
serie interviews over de toekomst van de overheid heb ik gesproken met Aart Bontekoning, organisatiepsycholoog en gepromoveerd op generaties in organisaties. Het gesprek is opgenomen 
op video en 
…

Doorgaan

Toegevoegd door Davied op 24 Mei 2012 op 10.41 — Geen reacties

Interview met Directeur PBL Maarten Hajer

'Voor duurzame producten zijn nieuwe verdienmodellen nodig'

 

De overheid heeft een wereld te winnen door de creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven beter te benutten. Met een andere…

Doorgaan

Toegevoegd door Jan Dirven op 23 April 2012 op 16.00 — Geen reacties

Kabinet Rutte laat energietransitie in de steek

Niet elke politiek kan de drempel voorbij niche-experimenten naar systeeminnovaties helpen slechten.

 

door Jan Dirven en Derk Loorbach

 

Vanaf de oliecrisis in 1973, met blijvende instabiele vraag-aanbod-verhoudingen en toenemende milieu- en klimaatproblemen, groeide het bewustzijn dat de energievoorziening niet duurzaam was en te kampen had met structurele problemen. Rond 2000 werd duidelijk dat het gangbare en…

Doorgaan

Toegevoegd door Jan Dirven op 16 Februari 2012 op 20.33 — Geen reacties

OVER ONGELIJKHEID

Een betere spreiding van kennis, macht en inkomen wilden we vroeger. Maar Joop den Uyl is er niet meer. Volgens Zygmunt Bauman is de situatie paradoxaal: “Nooit waren we zo vrij. Nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld.” Daar zit iets in. Nu de SP de grootste partij dreigt te worden, komt de herinnering aan Den Uyl weer boven.

Kent de PvdA nog bevlogen socialisten? Misschien dat Hans Spekman het tij wat kan keren, maar erg positief is het beeld niet, voor traditionele partijen als…

Doorgaan

Toegevoegd door Tom van Doormaal op 16 Februari 2012 op 20.30 — Geen reacties

De mop van ICTVroeger zat de wereld overzichtelijk in elkaar. De openbaarheid was de dorpsomroeper, de krant, de roddel over de schutting. De overheid was georganiseerd, zoals door Kafka beschreven en door Weber voorgeschreven, met een toegewijd leger ambtenaren en een politiek verantwoordelijke aan de top. De mensen organiseerden zich door de krant, door pamfletten, door persoonlijke contacten via vergaderingen en demonstraties.

Openbaarheid

Dat land herinner ik me nog…

Doorgaan

Toegevoegd door Tom van Doormaal op 13 December 2011 op 15.31 — Geen reacties

'SLIMME GEMEENTE VERGT COMPLEXE OPLOSSINGEN'

Binnenlands Bestuur, Freek Blankena 28-11-2011

 

Hardnekkige maatschappelijke problemen kunnen op lokaal niveau slimmer aangepakt worden, stelt Erik Gerritsen in zijn proefschrift, waarop hij maandag promoveert. Hoewel er geen simpele oplossingen zijn, zijn er met een veranderkundige aanpak meer resultaten mogelijk.

Ongetemde problemen

Gerritsen beschrijft in zijn proefschrift 'De slimme gemeente nader beschouwd - Hoe…

Doorgaan

Toegevoegd door Jan Dirven op 6 December 2011 op 12.31 — Geen reacties

terugkeer van het gilde

 “Het Gilde is dood, lang leve het gilde"Steeds meer leven we in een maatschappij die gedomineerd wordt door de consument en niet langer door de producent. Consumenten dwingen ons om snel in te spelen op hun veranderende behoeftes. Om als organisatie aan deze vraag te kunnen voldoen, zal een organisatie haar vermogen tot adaptie moeten vergroten en manieren zien te vinden om op korte termijn de beschikking te hebben over competenties die niet in…

Doorgaan

Toegevoegd door Klaes Sikkema op 5 December 2011 op 10.35 — Geen reacties

Interview met Jord Neuteboom, leider van het Transitieprogramma Langdurige Zorg

door Jan Dirven en Paul Rademaker

 

‘De op groei en beheersing gerichte zorginstellingen kampen met hardnekkige en onbeheersbare problemen’.

 …

Doorgaan

Toegevoegd door Jan Dirven op 16 November 2011 op 3.30 — Geen reacties

De ondraaglijke lichtheid van de ideologie

Wat is er mis met de traditionele partijen?  Het CDA voerde de beschamende Mauro-passie op, de PvdA voorzitter vertrekt met een uithaal naar de fatsoenlijkste heer in het parlement. De kiezer beloonde het gedoe met afnemende steun.

Maar er is hoop dat het weer eens ergens over gaat. De PvdA van Kok had de rode veren afgeschaft. Maar de socialisten lijken die wel terug te willen rn brgonnen het project “Van Waarde”: waarvoor zaten we ook al weer in de politiek? De TV vereist…

Doorgaan

Toegevoegd door Tom van Doormaal op 15 November 2011 op 14.14 — Geen reacties

Horizontalisering t.b.v. een gedegen aanpak van kindermishandeling.

Deze tekst was eerder door Ria Kuilder op de forumpagina geplaatst - JD

 

Ik ben bijna tien jaar werkzaam op het gebied van multiprobleem gezinnen en meervoudige hulpverlening: in het kader van horizontalisering een nachtmerrie in een verticale systeemwereld. Ik heb wel vaak gedacht in termen van 'top-down' en de noodzaak voor een integrale aanpak, maar kende het gedachtegoed en de termen van Horizontalisering niet totdat ik een link kreeg naar het interview met Jaques Wallage…

Doorgaan

Toegevoegd door Jan Dirven op 26 Oktober 2011 op 15.00 — Geen reacties

Horizontalisering is ook meer het emotionele perspectief de ruimte geven. Reactie op Wallage

Interessant interview met Wallage, van februari! Niet gedateerd, dus zo snel gaat het leven ook weer niet:

1. horizontalisering schept het probleem dat voor het uitoefenen van macht er geen verantwoordingsmechanisme is. Ik had me ook niet gerealiseerd dat eigenlijk in de VS de partijen betekenisloos zijn geworden.

2. Instituties gaan als tegenbeweging zelf nog meer macht verzamelen, door bijv. te fuseren.

Dat populisme een beweging tegen de macht van verticale…

Doorgaan

Toegevoegd door Peter van Tilburg op 1 Oktober 2011 op 8.00 — Geen reacties

Hervorming van de financiële sector

Op initiatief van Herman Wijffels en Klaas van Egmond van de Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute (USI) en Peter Blom van Triodos Bank is in 2010 het Sustainable Finance Lab opgericht. In dit Lab zijn wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines samengebracht.

Doel is het ontwikkelen van ideeën voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector: een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens…

Doorgaan

Toegevoegd door Wim van Megen op 25 September 2011 op 13.30 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2024   Gemaakt door Jan Dirven.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden